سایت رسمی امیرحسین (مهدی) سلطانی زرندی

1

پیشاپیش عید 96 مبارک

چند تا عکس از فروشگاه هفت سین آیدین بندرعباس براتون دارم. یه عکس هم با باجونی حاج عباس  و پسر داییم آرین. یه عکس هم از خونه بندر. یه عکس هم با بابام تو رستوران بندر برای نوش جان کردن شاورما عربی       ...
22 اسفند 1395
1