سایت رسمی امیرحسین (مهدی) سلطانی زرندی

1

پروفایل من

شرح وبلاگ

این سایت سیر زندگی من {امیرحسین (مهدی) سلطانی زرندی فرزند محمدرضا مدیر سایتsoltanizarandi.ir} است که به لطف امام زمان عج به مرور و بر اساس سیر روزمره ی زندگی تکمیل خواهد گردید.

نویسندگان

آمار

تعداد مطالب : 59
تاریخ عضویت : 25 آبان 92