سایت رسمی امیرحسین (مهدی) سلطانی زرندی

1

نه ماهه شدم، دندون بالا در آوردم، میشینم

سلام خوب هستین؟ شرمنده یه چند روزیه که خیلی درگیر زندگی هستم و نمیتونم وبلاگم رو آپدیت کنم. هرچی بزرگتر مبشم درگیری زندگی هم بیشتر میشه و کمتر میتونم بیام رو سایت. سه روز پیش نه ماهم کامل شد. درمانگاه هم که رفتیم خداروشکر همه چیم رو نمودار طبیعی بود. چندروزه که نشستن رو یاد گرفتم و یه دندون هم که دندون سومم باشه از بالا در آوردم. دوسه تا عکس هم براتون دارم:   ...
30 شهريور 1393
1