امیرحسین سلطانی زرندیامیرحسین سلطانی زرندی، تا این لحظه 5 سال و 1 ماه و 2 روز سن دارد

سایت رسمی امیرحسین (مهدی) سلطانی زرندی

قهر میکنم، جیش میکنم، ...

سلام دوستان  مدتیه که سرم خیلی شلوغه و نمیتونم سایتم رو به روز کنم. چند روزه که یه چیز جالب یاد گرفتم. به اطرافیان میگم قر (قهر). بعد هم یه حالت خوشگل تو صورتم میگیرم و باعث خنده دیگران میشم. ولی بلافاصله بدون کینه میگم آتی آتی (آشتی آشتی) و انگشت اشاره دست راستم رو به نشونه آشتی جلو میبرم. ضمنا تازگیا مامانم منو میبره دستشویی و خودم جیش میکنم. بعد هم شیلنگ رو میگیرم و خودمو میشورم. اونوقت میگم اوله (حوله). مامانم هم حوله ام رو میده دستم و دستام رو خشک میکنم .
15 مرداد 1394
1