سایت رسمی امیرحسین (مهدی) سلطانی زرندی

1

امروز با عمه بجت رفتیم پارک

سلام حالتون خوبه؟ امروز جاتون خالی با خوانواده ام همراه با خونواده عمه بهجت رفتیم پارک. خیلی خوش گذشت . چند تا کلمه جدید هم یاد گرفتم :  عک (عکس)، چ (چشم)، نا (ناز)، دی (دیگ)، چسب ، توتو (پرنده)، بق (برق)، کوتو (کنترل)، قد (قد و بالا)، اول (گل)، پت (پرت)، اوجه (گوجه)، ماس (ماست)، باز، اوکا (خودکار)، در (درب)، ماما (مامان)، نی نی، عت (ساعت)، ماه (ماهی)، موس (موز) چند تا عکس هم براتون دارم: عکس زیر هم فاطمه شاهمیری و برادرش امیر مهدی شاهمیری بچه های عمه بهجت هستند -------------------------------------------- ...
10 ارديبهشت 1394
1